Milton Avery - White Moon, 1957. Oil on canvas

Milton Avery - White Moon, 1957. Oil on canvas

(Source: flickr)

Tags: Milton Avery